Ota Ota Suki : Pink & Blue~!!

posted on 16 Aug 2006 15:59 by sani-winds in Event-Cosplay

แอบมาแปะงานโอตะ~
รีบแปะก่อนจะมีงานใหม่ๆมาให้เราหมักหมมมากไปกว่านี้ (Jump#2, J-Trend : Game Street, ไพรเวท WaT, ไพรเวท Gokusen 2...ตอนนี้ก็แช่อิ่มไปเล็กน้อย เริ่มหวานเข้าที่แล้วฮ่ะ *w*)

เอนทรี่นี้แอบมาแปะเ